Site Overlay

ÇOMÜ, Eğitime Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Ülkemizde ve dünyada etkili olan Koronavirüs salgını sebebiyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi senatosunun uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine başlama kararı almasının ardından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın çalışmaları neticesinde uygulamaya konulan sistem, hem öğrencilerimiz hem de akademik personelimiz için sorunsuz yürütülmeye devam ediyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın imkân ve tecrübeleri dahilinde teorik dersler ve derslerin teorik kısımlarını içeren ilgili yayınlar, (senkron) canlı ve (asenkron) canlı olmayan metodlar sayesinde binlerce öğrenciye sorunsuz bir şekilde ulaştırılıyor.

Ders materyalleri, öğretim elemanlarımızın üstün gayretleri ile Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) platformuna, ders programına göre haftalık yüklenerek öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Hoca-öğrenci etkileşimini mümkün kılan platformda tanımlanan ödevler sayesinde öğrencilerimiz evlerinde kaldıkları süre boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmıyorlar. Bu süre zarfında 56505 ders materyali ve 8512 ödev sisteme yüklendi. (05.05.2020)

Aynı zamanda @ogr.comu.edu.tr kurumsal e-postanın tanımlanması sayesinde öğrencilerimizin hocalarıyla olan iletişimleri sağlanırken (senkron) canlı uygulama kısmında kurumsal e-postalar ile Microsoft Teams uygulamasına kaydolan öğrencilerimiz, öğretim elemanlarının oluşturduğu sınıflarda eğitimleri canlı olarak alıyorlar.

Sistemin kullanılmaya başlandığı 30.03.2020 tarihinden 03.04.2020 tarihine kadar 7851 adet ders ile eğitime geçildi. Bu hafta yapılan canlı ders sayısı ise 2944. Canlı derslere katılamayan öğrencilerimiz canlı ders platformu üzerinden ders tekrarlarını izleyebiliyorlar.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ÇOMÜ’de uygulamaya koyulan uzaktan eğitim sisteminin işleyişinden memnun olduğunu ifade eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, bahar yarıyılı için uygulanması öngörülen uzaktan eğitim sisteminin sağlıklı yürümesi için yönetim olarak destek vermeye devam edeceklerini belirterek “Akademik, idari personel ve öğrencilerimiz ile hep beraber özverili bir şekilde bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.